Tiện ích sản phẩm

Giúp Khách hàng

Nâng cao mức độ tin cậy, uy tín trong quan hệ kinh tế với đối tác

Tăng độ tin cậy

Giúp tăng độ tin cậy của khách hàng với đối tác của mình bằng bảo lãnh từ một ngân hàng có uy tín

Thủ tục 

Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng, yêu cầu về ký quỹ và tài sản đảm bảo hợp lý, linh hoạt

Mẫu thư

Linh động phát hành thư bảo lãnh theo mẫu Ngân hàng Bản Việt hoặc mẫu của khách hàng

Phí cạnh tranh

Phí phát hành cạnh tranh

Đặc điểm sản phẩm

  • Là cam kết của Ngân hàng Bản Việt với bên nhận bảo lãnh, bảo đảm việc khách hàng thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng của sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm chất lượng sản phẩm và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì  Ngân hàng Bản Việt sẽ thực hiện thay
 

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm