Tiện ích sản phẩm

Tiện ích

Giúp cho khách hàng (người bán) đáp ứng được yêu cầu của người mua trong trường hợp người mua yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng

Thủ tục

Giúp tăng độ tin cậy của khách hàng với đối tác của mình bằng bảo lãnh từ một ngân hàng có uy tín

Mẫu thư

Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng, yêu cầu về ký quỹ và tài sản đảm bảo hợp lý, linh hoạt

Phí cạnh tranh

Phí phát hành bảo lãnh cạnh tranh

Đặc điểm sản phẩm

  • Là cam kết của  Ngân hàng Bản Việt  với bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm hoàn trả tiền ứng trước của Khách hàng theo Hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì  Ngân hàng Bản Việt  sẽ thực hiện thay
 

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm