Tiện ích sản phẩm

Tăng độ tin cậy

Giúp tăng độ tin cậy của khách hàng với đối tác của mình bằng bảo lãnh từ một ngân hàng có uy tín

Thủ tục nhanh

Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng, yêu cầu về ký quỹ và tài sản đảm bảo hợp lý, linh hoạt

Mẫu thư

Linh động phát hành thư bảo lãnh theo mẫu VCCB hoặc mẫu của khách hàng

Phí cạnh tranh

Phí phát hành bảo lãnh cạnh tranh.

Đặc điểm sản phẩm

  • Là cam kết của VCCB với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng – bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng bị phạt hoặc phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì VCCB sẽ thực hiện thay
 

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm