Tiện ích sản phẩm

Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng

Được miễn phí các dịch vụ thanh toán thuế và Internet Banking

Được giảm phí dịch vụ theo chương trình ưu đãi hiện hành của Ngân hàng Bản Việt

Đặc điểm sản phẩm

  • Doanh nghiệp hoạt động dưới 03 năm: doanh Tỷ lệ cho vay lên đến 90% giá trị TSĐB
  • Doanh nghiệp hoạt động từ 03 năm trở lên: Tỷ lệ cho vay lên đến 100% giá trị TSĐB
  • Lãi suất ưu đãi từ 1,0 - 1,5%/năm so với lãi suất thông thường 
  • TSĐB: Bất động sản, sổ tiết kiệm, máy móc thiết bị
 

Hồ sơ

1

Hồ sơ pháp lý

 2

Hồ sơ tài chính

 3

Hồ sơ tài sản bảo đảm

 4

Các hồ sơ khác (nếu có)

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm