Tiện ích sản phẩm

Xử lý hồ sơ trong vòng 4 giờ 

Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng

 

 

Đặc điểm sản phẩm

  • Được vay tối đa tới 100% giá trị số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm 
  • Phương thức cho vay: Từng lần và hạn mức
  • Phương thức trả nợ: 
- Lãi: Cuối kỳ/phân kỳ
- Gốc: Cuối kỳ 
 

Điều kiện vay

 
Có tài sản đảm bảo là hợp đồng tiền gửi hoặc sổ tiết kiệm thuộc sở hữu của Khách hàng hoặc bên thứ 3

Hồ sơ

1

Hồ sơ pháp lý

 2

Hồ sơ tài chính

 3

Hồ sơ tài sản bảo đảm

 4

Các hồ sơ khác (nếu có)

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm