Tiện ích sản phẩm

Kỳ hạn linh hoạt:

Từ 30 ngày đến 364 ngày

Dễ dàng

hoạch định kế hoạch tài chính

Tối ưu hóa

lợi nhuận khoản tiền nhàn rỗi của khách hàng

 

Kỳ hạn linh hoạt:

Từ 30 ngày đến 364 ngày

 

Dễ dàng

hoạch định kế hoạch tài chính

 

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền: VND
  • Số tiền gửi tối thiểu: 100.000.000 VND
  • Phương thức lĩnh lãi: Cuối kỳ
  • Kỳ hạn tối thiểu: 30 ngày
  • Kỳ hạn tối đa: 364 ngày
 

Hồ sơ

1

Giấy đăng ký mở tài khoản (theo mẫu của Ngân hàng Bản Việt)

 2

Các giấy tờ chứng minh pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật

 3

Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản

 4

Các giấy tờ khác (nếu có)

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm