Tiện ích sản phẩm

Nhận được hỗ trợ trong việc xử lí chứng từ

Nhận được hỗ trợ trong quá trình theo dõi, thanh toán, tra soát thanh toán và thu hồi tiền hàng với mức phí hợp lý

Thông tin giao dịch của doanh nghiệp được bảo mật tuyệt đối

Đặc điểm sản phẩm

  • Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa thanh toán theo phương thức nhờ thu
  • Ngân hàng Bản Việt với vai trò là ngân hàng nhờ thu, sẽ kiểm tra và chuyển bộ chứng từ đi nước ngoài nhờ thu hộ, nhắc nhở thanh toán và nhận tiền thanh toán từ đối tác nước ngoài
 

Các hình thức thu hộ

1

D/P (Documentary against Payment): Nhà nhập khẩu phải thanh toán ngay thì ngân hàng thu hộ mới giao bộ chứng từ giao hàng cho họ

 2

D/A (Documentary against Acceptance): Người nhập khẩu phải chấp nhận thanh toán trị giá hối phiếu khi đáo hạn thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ

Ưu điểm

1

Được tư vấn nghiệp vụ miễn phí nhằm giảm thiếu rủi ro và chi phí

 2

Được xem xét tài trợ xuất khẩu với tỷ lệ chiết khấu cao, lãi suất cạnh tranh

 3

Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, thủ tục đơn giản

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm