Tiện ích sản phẩm

Đảm bảo an toàn cho cả bên xuất khẩu và nhập khẩu

Thông tin giao dịch của doanh nghiệp được bảo mật tuyệt đối

Khách hàng sẽ được hỗ trợ  nhiệt tình trong quá trình tạo lập và xuất trình bộ chứng từ hợp lệ đến ngân hàng nước ngoài, nhằm giảm thiểu rủi ro tranh chấp cũng như khả năng không được thanh toán

Được hỗ trợ trong việc tra soát, đàm phán với ngân hàng nước ngoài khi phát sinh vướng mắc trong quá trình đòi tiền

Thu hồi tiền hàng trong thời gian ngắn nhất với mức phí hợp lí

Ngoài ra, Khách hàng sẽ được xem xét tài trợ xuất khẩu với tỷ lệ chiết khấu cao, lãi suất cạnh tranh

Đặc điểm sản phẩm

  • Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa với điều khoản thanh toán là thư tín dụng (L/C)
  • Ngân hàng Bản Việt với vai trò là ngân hàng phục vụ nhà Xuất khẩu sẽ cung cấp các dịch vụ bao gồm:
    - Thông báo L/C và thông báo tu chỉnh L/C
    - Kiểm tra bộ chứng từ và gửi chứng từ đòi tiền theo L/C
    - Chuyển nhượng L/C
 

Các dịch vụ

1

1.Thông báo L/C và thông báo tu chỉnh L/C: Ngân hàng Bản Việt kiểm tra tính chân thực bề ngoài của L/C hoặc tu chỉnh L/C trước khi thông báo đến doanh nghiệp

2

2.Kiểm tra bộ chứng từ và gửi chứng từ đòi tiền theo L/C: Ngân hàng Bản Việt tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ so với điều kiện và điều khoản của L/C cùng với các thông lệ quốc tế, đồng thời sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng chỉnh sửa hoàn thiện bộ chứng từ nhằm đảm bảo khả năng đòi tiền từ ngân hàng nước ngoài. Sau đó, Ngân hàng Bản Việt tiến hành gửi bộ chứng từ đòi tiền và thanh toán cho doanh nghiệp khi nhận được báo Có của ngân hàng nước ngoài

3

3. Chuyển nhượng L/C: Với tư cách người hưởng lợi thứ nhất, doanh nghiệp có thể yêu cầu Ngân hàng Bản Việt chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ trị giá L/C. Ngân hàng Bản Việt sẽ thực hiện chuyển nhượng và thông báo L/C đến người hưởng lợi thứ hai theo yêu cầu của Khách hàng, tiếp nhận chứng từ và gửi chứng từ đi thanh toán

Ưu điểm

1

Dịch vụ nhanh chóng, chính xác

 2

Được lưu ý và tư vấn miễn phí về những điều khoản bất lợi trên L/C, tu chỉnh L/C, các quy tắc, tập quán thương mại quốc tế, các điều khoản đặc biệt nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch

 3

Thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, thủ tục đơn giản

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm