Tiện ích sản phẩm

Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

NH Bản Việt cam kết chi lương nhanh chóng và đúng hạn

Bảo mật hoàn toàn thông tin và thu nhập của nhân viên

Miễn phí chuyển tiền chi lương trong hệ thống NH Bản Việt

 

Miễn phí thông báo biến động số dư

 

Miễn phí sử dụng dịch vụ

Dành cho cán bộ nhân viên của Khách hàng Doanh nghiệp

Miễn phí mở tài khoản và thẻ ATM của NH Bản Việt

Miễn phí thường niên Thẻ ATM

Miễn phí rút tiền mặt tại ATM NH Bản Việt

Miễn phí dịch vụ Internet Banking trong 01 năm đầu

Ưu đãi vay tiêu dùng và vay tín chấp tại NH Bản Việt

Và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác 

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền chi lương: VND và ngoại tệ
  • Các hình thức chi hộ lương:
    - Chi lương qua tài khoản thẻ ATM
    - Chi lương qua tài khoản
    - Chi hộ lương tại quầy
    - Chi hộ lương tại địa điểm của khách hàng hoặc nơi khách hàng yêu cầu
 

Hồ sơ

 
 1

Hợp đồng Chi hộ lương với NH Bản Việt

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm