Khám phá sản phẩm

Vay cầm cố sổ tiết kiệm

Sản phẩm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vay vốn của Khách hàng

Vay bổ sung vốn lưu động

Sản phẩm hỗ trợ nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho KHDN

Bộ đôi sản phẩm bổ sung vốn cho Khách hàng Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Sản phẩm hỗ trợ nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho KHDN nhỏ và siêu nhỏ

Vay trung dài hạn

Sản phẩm hỗ trợ nguồn vốn trung dài hạn đầu tư dự án/tài sản cố định dành cho KHDN

Vay mua xe ô tô đi lại

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua xe ô tô phục vụ đi lại của KHDN

Vay mua xe ô tô kinh doanh

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh của KHDN

Vay sản xuất kinh doanh cà phê

Sản phẩm hợp tác với Intimex Dak Lak hỗ trợ Doanh nghiệp bổ sung vốn kinh doanh Cà phê

Vay đầu tư chuồng trại

Sản phẩm tài trợ vốn dành cho KHDN đầu tư xây dựng chuồng trại cho Công ty CP thuê