Về Bản Việt

Giới thiệu chung

 

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Captal Bank) được thành lập năm 1992 với tên gọi trước đây là Ngân hàng TMCP Gia Định.


Trải qua 24 năm hoạt động, với nhiều thay đổi, đến nay tầm nhìn và chiến lược kinh doanh đúng đắn, Viet Captal Bank đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính ngân hàng với khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng về sản phẩm dịch vụ, tiện ích của khách hàng và đội ngũ nhân sự năng động.

Ngân hàng đã hoạch định và tập trung thực hiện chiến lược phát triển cho giai đoạn mới 2016-2020.

TẦM NHÌN

Trở thành Ngân hàng đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt với nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tin cậy - Chúng tôi phát triển bền vững, tạo sự tin cậy cho Khách hàng, cổ đông và duy trì đạo đức kinh doanh.

Hiệu quả - Chúng tôi xây dựng chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả, phù hợp với nền tảng bền vững

Chuyên nghiệp - Chúng tôi luôn chuyên nghiệp trong sản phẩm, trong dịch vụ và con người.

Đổi mới và năng động - Chúng tôi luôn đổi mới để thích nghi, luôn năng động để vượt trội.

Khách hàng là trung tâm - Chúng tôi xây dựng các giả trị, sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực sự của khách hàng

 

 

../introduction/editor/file/download?url=5T2ja7KeHD989xYOH4er20180424035856%2F%40%40%40TestCasePHLifeBonusMilestone3VI23042018_1524556759918.xlsx