Tiện ích sản phẩm

Chuyển tiền nhanh

cho người thân/bạn bè/đối tác có hoặc không có tài khoản tại VCCB

Phí chuyển tiền thấp

Chuyển tiền miễn phí trong cùng hệ thống VCCB và cùng địa bàn

Thực hiện chuyển tiền

tại bất kỳ CN/PGD của VCCB

Các bước sử dụng dịch vụ

1

Trực tiếp làm yêu cầu tại điểm giao dịch NH Bản Việt

 2

Cung cấp CMND và hoàn tất thủ tục

 3

Hoàn tất chuyển tiền

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm