Tiện ích sản phẩm

Nhận tiền bằng USD hoặc VND

Nhận tiền trực tiếp tại tất cả các điểm giao dịch của VCCB hoặc thông qua tài khoản chỉ trong thời gian ngắn

Thủ tục sử dụng dịch vụ

1

Phiếu nhận tiền WU

 2

Giấy tờ tùy thân (CNMD/CCCD/Hộ chiếu)

Các bước sử dụng dịch vụ

1

Trực tiếp yêu cầu tại điểm giao dịch của NH Bản Việt

 2

Cung cấp CMND và hoàn tất thủ tục

 3

 Nhận tiền

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm