Tiện ích sản phẩm

Được hưởng lãi

Khách hàng được hường lãi có kỳ hạn cao, cạnh tranh

Không giới hạn số tiền gửi

Mỗi lần và số lần nộp vài tài khoản trong suốt kỳ hạn gửi.

Giao dịch gửi/rút tiền

Giao dịch gửi/rút tiền tại bất kỳ CN/PGD của Ngân hàng Bản Việt.

Đặc điểm sản phẩm

  • Đối tượng áp dụng: Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài b
  • Kỳ hạn gửi: 91 ngày, 183 ngày, 264 ngày, 364 ngày
  • Loại tiền: VND/USD
  • Số tiền gửi tối thiểu: 1000.000 VND /50 USDb
  • Lãi suất : có kỳ hạn,, theo biểu lãi suất ban hành từng thời kỳ
 

Hồ sơ đăng ký sản phẩm

1

CMND/TCCCS/Hộ chiếu
của người đại diện theo pháp luật

 2

Giấy gửi tiền tiết kiệm

Các bước đăng ký sử dụng dịch vụ

1

Đăng ký gửi tiết kiệm. Tại điểm giao dịch gần nhất của NH Bản Việt

 2

Cung cấp CMND và hoàn tất thủ tục

 3

Nhận Sổ tiết kiệm. Tiền gửi của KH bắt đầu sinh lời

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm