Đặc điểm sản phẩm

  • Phục vụ việc tài trợ vốn cho KH cá nhân có nhu cầu vay để mua, dự trữ, sản xuất, trồng trọt, chế biến kinh doanh cà phê tại địa bàn Dak Lak
  • Thời gian vay: tối đa 12 tháng - KUNN: tối đa 06 tháng
 

 

Điều kiện vay

CMND, Hộ khẩu, và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành của VCCB

Các bước đăng ký sử dụng dịch vụ

1

Đăng ký gửi tiết kiệm. Tại điểm giao dịch gần nhất của NH Bản Việt

 2

Cung cấp CMND và hoàn tất thủ tục

 3

NH phê duyệt và cấp vốn

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm