Khám phá sản phẩm

Western Union

Dịch vụ chuyển và nhận tiền nhanh từ nước ngoài thông qua mạng lưới chi trả kiều hối Western Union

Chuyển tiền trong nước

Dịch vụ giúp Khách hàng chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người nhận trong và ngoài hệ thống Ngân hàng Bản Việt

Nhận tiền trong nước và nước ngoài

Dịch vụ giúp Khách hàng có thể nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản từ các Ngân hàng trong nước hoặc Ngân hàng nước ngoài thông qua hệ thống của Ngân hàng Bản Việt

Dịch vụ bảo lãnh

Dịch vụ thanh toán quốc tế